DZIAŁ HANDLOWY:

    stefania.trzoska@1logistics.com.pl
    marcin.redmerski@1logistics.com.pl
    tel. +48 59 811 27 40
    fax +48 59 842 52 53

ADRES CENTRALI:
    1LOGISTICS ŻURALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    76-200 SŁUPSK
    WŁYNKÓWKO 20
    POLSKA

    NIP 7781443545
    Regon 300523770
    KRS 0000276789
    Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SEKRETARIAT:
    office@1logistics.com.pl   
    tel. +48 59 811 27 40
    fax +48 59 842 52 53
   
www.1logistics.com.pl