SALES DEPARTMENT:
    contact in English: Henryk Rabenda

    henryk.rabenda@1logistics.com.pl

    tel. +48 59 847 14 11, +48 59 811 27 40

    contact in Russian: Elena Szewczuk
    elena.szewczuk@1logistics.com.pl
    tel. +48 59 847 14 11, +48 59 811 27 40
   
ADDRESS OF CENTRAL:
    1LOGISTICS ŻURALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    76-200 SŁUPSK
    WŁYNKÓWKO, UL. BŁĘKITNA 36
    POLSKA

    VAT ID No. PL7781443545
    Regon 300523770
    DUNS 422173931
    KRS 0000276789
    Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SECRETARIATE:
    office@1logistics.com.pl  
    tel. +48 59 847 14 11, +48 59 811 27 40
    fax +48 59 842 52 53
    www.1logistics.com.pl