Skrzyniopalety składane 1200x1000x860, 1200x1000x980

Typ Wymiary
zewnętrzne [mm]
Ładowność
dynamiczna [kg]
Ładowność
statyczna [kg]
Waga
[kg]
 FLC 121086
1200 x 1000 x 860  1000
 4000
 42
 FLC 121098 1200 x 1000 x 980  1000  4000  55
Skrzyniopalety składane 1200x1000x860, 1200x1000x980
Wersja:
- dno i ściany pełne,
- 4 klapy boczne.
Sztaplowanie 1+7
Obciążenie w stosie 4000 kg