ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ:
    контакт на русском языке
    Елена Шевчук
    elena.szewczuk@1logistics.com.pl
    тел: +48 59 847 14 11, +48 59 811 27 40
    факс +48 59 842 52 53

АДРЕС ГЛАВНОГО ОФИСА:
    1LOGISTICS ŻURALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    76-200 SŁUPSK
    WŁYNKÓWKO, UL. BŁĘKITNA 36
    POLSKA

    NIP 7781443545
    Regon 300523770
    DUNS 422173931
    KRS 0000276789
    Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

СЕКРЕТАРИАТ:
    office@1logistics.com.pl  
    тел: +48 59 847 14 11, +48 59 811 27 40
    факс +48 59 842 52 53
    www.1logistics.com.pl