POLITYKA JAKOŚCI

1LOGISTICS ŻURALSKI SPÓLKA Z O. O. działa w szeroko pojętym obszarze dostarczania wyrobów  i towarów ułatwiających transport  i magazynowanie, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania, promowania i obsługi wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów metalowych.
Wdrożony System Zarządzania Jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2015 i gwarantuje świadczenie usług najwyższej jakości.
Kadra pracownicza posiada duże doświadczenie i jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie.

Cele jakości:
Prezes Spółki wyznaczył cele polityki Systemu Zarządzania Jakością mając na uwadze jej rozwój i zadowolenie klienta. Cele są poddawane ocenie w trakcie auditów i podczas przeglądów zarządzania.

1.    Realizowanie dostaw towarów w sposób rzetelny, fachowy, terminowy oraz zgodnie z wymaganiami klienta.
2.    Dbanie o wizerunek Spółki.
3.    Budowanie wzajemnego zaufania w kontaktach z Klientem dzięki współpracy, ochronie informacji i danych osobowych oraz badaniu potrzeb Klientów.
4.    Poddawanie ocenie zidentyfikowanych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, ryzyka i wymagań stron zainteresowanych.
5.    Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.
6.    Prowadzenie działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Przedstawiona Polityka  Spółki jest znana wszystkim pracownikom. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy oraz jest świadomy, że ma ona wpływ na efektywność Spółki i na zadowolenie Klientów.